Betrek uw online & hybride publiek met Sendsteps Meer info Meer info
 

Jij hebt makkelijk praten!

SENDSTEPS_0173_2014-06-26

Als spreker of dagvoorzitter van een event wil je graag je publiek betrekken. We geven je graag een voorbeeld van hoe je dit zou kunnen doen:

Rackspace Innovation Day

Eind januari organiseerde Rackspace, de Rackspace Innovation Day. Twee sprekers belichtten het thema Big Data en hoe je hier als bedrijf succesvol mee om kunt gaan. Een actueel onderwerp wat veel vragen opriep. Erik Peekel, van Ahaaaa! the Actor Factory, was aanwezig als dagvoorzitter. Tijdens en na de presentaties leidde hij de discussies in goede banen. Een aantal uitdagingen die je dan al snel kunt tegenkomen:

  • Het publiek uitnodigen: Of je nu een uitgesproken groep voor je hebt of niet, in een grote groep durven veel mensen geen vragen te stellen of meningen te delen. Hoe kan een publiek dan toch worden gestimuleerd om hun stem te laten horen?
  • De juiste vragen: Hoe speel je, bij een zeer inhoudelijk thema, goed in op de vragen die leven bij een publiek?

Waarom Sendsteps?

Anonimiteit is één van de manieren waarop Sendsteps mensen uitnodigt om vrijuit te spreken. Bij de Rackspace Innovation Day kon het publiek anoniem vragen insturen. ‘Deze ingestuurde vragen ontving ik op mijn tablet,’ legt Erik Peekel uit. ‘Het hielp mij om de juiste vragen te selecteren, en je merkt bovendien dat de drempel om een vraag in te sturen heel laag is. Het werkte supergoed!’

Op deze manier hielp het publiek in het ter sprake brengen van interessante en inhoudelijke punten. Zo is Sendsteps ook voor jou als dagvoorzitter ultiem ondersteunend, ook wanneer je zelf niet tot de incrowd behoort. In korte tijd werden vele punten besproken, waardoor het publiek, sprekers en dagvoorzitter, terug konden kijken op een waardevolle middag!


 

ISO27001: Data veiligheid op het hoogste niveau

2015-01-23_1324

Veel informatie welke tijdens bijeenkomsten wordt uitgewisseld heeft een vertrouwelijk karakter. Denk aan bijeenkomsten waar belangrijke besluiten wordt genomen, waar je met medewerkers in gesprek gaat over een reorganisatie of een besloten bijeenkomst waar belangrijke bezoekers, zoals aandeelhouders, CEO’s of ministers, een stem uitbrengen.

Het zijn juist deze bijeenkomsten waar Sendsteps vaak wordt ingezet. Niet alleen omdat anonieme reacties het makkelijker maken om gevoelige zaken te bespreken, maar ook omdat data volledig vertrouwelijk blijft.

Om dit te garanderen volgt Sendsteps de ISO 27001 richtlijnen en heeft ze alle processen rondom beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid volgens internationale standaarden gestroomlijnd. Periodiek voert een gecertificeerd bureau IT audits uit om de betrouwbaarheid, veiligheid en privacy te checken. Desgewenst kunt u hiervan rapportages inzien. Hier vindt u een overzicht van verschillende opties om de data van uw bijeenkomst volledig te beveiligen:

  • Lokale Server: Sendsteps neemt een lokale server mee naar de locatie die niet vanaf het Internet bereikt kan worden. Iedereen maakt, via een lokale WiFi, verbinding met deze server. Doordat de server niet verbonden is aan het Internet en de server in de ruimte staat, is het niet mogelijk dat de uitkomsten van de stemming de ruimte verlaten. Nadat de uitkomst bekend is en is gedeeld met de organisatie, wordt de database op de lokale server direct gewist. Hiervan wordt ook een bevestiging afgegeven aan de organisatie.
  • WiFi: Een betrouwbare ervaren derde partij levert het WiFi op locatie waardoor de organisatie er zeker van kan zijn dat iedereen gebruik kan maken van het internet. Deze WiFi staat in verbinding met onze (lokale) servers. Vervolgens kan worden bepaald of er alleen vanaf één fysieke plek worden gestemd of ook vanaf andere locaties.
  • Beveiligde website [https communicatie]: Data uitwisseling tussen de onderdelen van de Sendsteps toepassing is versleuteld. Dit betekent dat niemand data kan inzien zonder de juiste sleutel.
  • Autorisatie code: Iedereen die gemachtigd is om een stem uit te brengen, krijgt een unieke code van de organisatie. Deze code is persoonsafhankelijk. Alleen met deze code is het mogelijk om in te loggen en zo te kunnen stemmen. Er kan niet tegelijkertijd twee keer met dezelfde code worden ingelogd.
  • Gewogen stem: Aan de unieke autorisatie code kan een weging worden meegegeven. Dat betekent dat wanneer iemand meer stemrecht heeft dan een ander, dat dit van tevoren in de code kan worden vastgesteld. Zo kunt u makkelijk een gewogen stemming uitvoeren.
  • Anoniem: Zodra iemand inlogt op de beveiligde website en zijn of haar stemming achterlaat wordt deze bijgeschreven in de database en gecombineerd met het gewicht. In de database worden alle inlogcodes direct gehasht.

Iedere bijeenkomst is anders. Daarom kunt u altijd met specifieke vragen bij ons terecht. We leggen u dan in detail uit hoe een “ extra veilige bijeenkomst” in z’n werk gaat.


 

De kunst van het loslaten

2015-01-21_1038Sendsteps is ook afgelopen jaar weer enorm gegroeid. Niet alleen bijna 40% in omzet, maar ook professioneel gezien. Het afgelopen kwartaal stond het thema Holacracy centraal. In het kort betekent dit dat verantwoordelijkheden helder worden verdeeld en er duidelijke aanspreekpunten zijn binnen Sendsteps. Dit zorgt voor meer autonomie, en duidelijkheid over bij wie je voor wat moet zijn.

Persoonlijke empowerment is zo enorm belangrijk om het werkplezier hoog te houden en scherp te blijven. Het helpt ons om als team te ontwikkelen en nog dichter tot elkaar te komen. Medewerkers krijgen meer ruimte om beslissingen te maken en ikzelf heb meer rust door alles los te laten. Ik ben er voornamelijk om kaders en het speelveld aan te geven waarbinnen we ons moeten begeven. Binnen deze ruimte kan iedereen zelf beslissen wat te doen. Heerlijk! Zowel voor mij als het team.

Deze aanpak hebben we ook doorgevoerd tijdens de eindejaarsbijeenkomst. Dit keer heb ik niet zelf de presentatie gegeven over het afgelopen jaar en nieuwe doelen voor het aankomende jaar. In plaats daarvan hebben de teams afzonderlijk samen gezeten en zelf dit overzicht gemaakt. Het was mooi om te zien hoe serieus iedereen hier aan heeft gewerkt en wat er uiteindelijk werd gepresenteerd. Aan het einde van deze bijzondere middag kon ik in mijn slotpraatje alle doelen 1 op 1 overnemen. De wil en ambitie binnen het hele team is super groot. En ik ben er als sparringspartner voor wie hier behoefte aan heeft.

Omdat ik door deze manier ook meer bewegingsvrijheid krijg, ontstaat er ruimte om nieuwe paden in te slaan. Voorlopig focus ik mij op aandeelhoudersvergaderingen, en Sendsteps jaarlicenties voor bedrijven. En zal ik mij verdiepen in de plannen die zijn gemaakt om onze groei te kunnen verwezenlijken. Er is naar voren gekomen dat we dit jaar met 54% zullen groeien, mits we geen gekke dingen doen. Maar ik hou wel van gek doen dus je weet nooit wat er nog kan gebeuren.


 

Tijd voor Verandering

2014-12-03_1122
Geef een ruimte met mensen een stem om zo de spreker en het publiek samen te brengen. Met dit uitgangspunt ben ik vijf jaar geleden Sendsteps begonnen… 

Blog | Tips & Tricks

Deloitte_20111013
Volop in voorbereiding voor uw interactieve bijeenkomst? Lees hier meer over de inhoudelijke voorbereiding voor een succesvolle inzet van Sendsteps!