8 tips voor perfecte presentation game vragen

Games for presentations zijn dé manier om het publiek voor u te winnen. Dan moeten de vragen die u voorlegt echter wel goed opgesteld zijn. Een online poll of quiz game klinkt misschien simpel, u stelt immers gewoon een vraag. Toch kunt u zichzelf gemakkelijk in de voet schieten met slecht geformuleerde presentation game vragen. Sendsteps heeft veel ervaring met het opzetten van interactive games for group presentations en het opstellen van aantrekkelijke vragen. Daarom delen we in deze blog onze beste tips voor presentation game vragen. Neem voor het schrijven even de tijd. Zo bent u op de goede weg om bruikbare antwoorden te krijgen en de aandacht van het publiek vast te houden.

 • Tip 1: Stel gesloten vragen

  Bepaal eerst welk type vraag u wilt stellen. Voor een presentatie raden wij aan zoveel mogelijk gesloten of multiple choice vragen te stellen. Denk aan eenvoudige ‘ja en nee’ vragen of meerkeuzevragen. Open vragen zijn lastiger te beantwoorden. De kans is groot dat uw publiek dan sneller afhaakt. Toch doen? Stel ze dan aan het einde, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van feedback.

 • Tip 2: Maak vragen simpel

  Vragen moeten voor iedereen te begrijpen zijn. Stel ze daarom in spreektaal en vermijd dubbele ontkenningen. De vraag “Gaat u niet naar een winkelcentrum omdat u niet te veel mensen om u heen wilt?” is voor velen lastig te begrijpen.

 • Tip 3: Houd de vragen neutraal

  Door een mening te verwerken in een vraag wordt een deelnemer beïnvloed in zijn of haar antwoord. De vraag “Veel mensen scheiden hun plastic afval. Hoe waarschijnlijk is het dat u plastic afval scheidt?” kan objectiever worden gemaakt door de eerste zin weg te laten.

Large group of people answering a quiz question
 • Tip 4: Vraag één ding tegelijk

  Twee vragen in één stellen brengt deelnemers in verwarring. Hierdoor zullen ze een antwoord geven die niet hun werkelijke mening weerspiegelt. Dit lost u op door simpelweg twee losse gesloten vragen te stellen.

 • Tip 5: Vermijd identieke vragen

  Irritatie bij deelnemers is wel het laatste wat u wilt bereiken. Zorg daarom dat vragen niet op elkaar lijken. Alle vragen in uw presentation game beginnen met “Wat vindt u van …” is geen slim idee. Hierdoor worden antwoorden afgeraffeld en gaat de aandacht verloren. Laat uw creativiteit de vrije loop en wissel het soort vragen voldoende met elkaar af.

 • Tip 6: Gebruik geen moeilijke woorden of vaktermen

  Lastige woorden in vragen zorgen dat deelnemers de vraag verkeerd interpreteren. Wilt u bijvoorbeeld inzicht krijgen in de mate van arbeidssatisfactie van uw deelnemers? Vraag dan in hoeverre mensen voldoening halen uit hun werk.

 • Tip 7: Wees duidelijk

  Door het stellen van onduidelijke vragen is de kans groot dat deelnemers de vraag niet goed begrijpen en logischerwijs niet het juiste antwoord geven. Stel dat u vraagt: “Hoe vaak gaat u per maand de stad in?” Mensen kunnen dit interpreteren als uiteten gaan, winkelen of feesten. Wees dus duidelijk in uw vraagstelling.

 • Tip 8: Daag uit!

  Deelnemers houdt u scherp door hen voor het blok te zetten. Zadel het publiek bijvoorbeeld op met een duivels dilemma en speel de “Two Choices Game”. Bij een presentatie over duurzaamheid kunt u de volgende vraag stellen: “Wat heeft uw voorkeur, nooit meer nieuwe kleren kunnen kopen óf nooit meer kunnen autorijden? De resultaten kunnen verassend uitpakken!

De perfecte presentation game vraag

Nu we weten waar interactive presentation game vragen aan moeten voldoen, is het tijd om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. In een presentatie over breinvriendelijker werken kunnen de volgende vragen van pas komen: “Hoe vaak voelt u zich in een gemiddelde week gestrest op het werk?” op een 7-punts Likertschaal van 1 (nooit) tot 7 (de hele week). De vervolgvraag luidt: “Welke lichamelijke klachten ervaart u hierdoor?” met de volgende antwoordmogelijkheden: gewrichtspijn, rugpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, buikpijn en gewichtsverlies. Beide vragen zijn gesloten maar verschillen door de antwoordmogelijkheden. De eerste vraag bevat een duidelijke tijdsperiode. Het begrip lichamelijke klachten wordt verhelderd door duidelijke antwoorden. Ook zijn de vragen simpel, neutraal en identiek. Kortom, er kan bij deze vragen vrijwel geen onduidelijkheid ontstaan.

Hulp nodig bij presentation game vragen?

Op basis van de theorie en voorbeelden kunt u zelf aan de slag als quizmaster. Met de gratis versie van Sendsteps kunt u vervolgens ongelimiteerd vragen stellen aan uw publiek. Download Sendsteps hier gratis. Vindt u het toch moeilijk om de juiste vragen te stellen? Sendsteps helpt u daar graag bij. Neem in dat geval contact met ons op. Waar mogen wij u mee helpen?


×
Log in to checkout
×
Logged in successfully You can now continue using the website
×
Success You just logged in to Sendsteps - what's next? Continue using our website