Ahold: Vele handen maken licht werk. Laat het publiek samen aan een oplossing werken.

Voor betrokkenheid en inspiratie

Hoe creëer je eigenaarschap over een kwestie? En hoe maak je de kwestie van één persoon relevant voor de hele groep? Door het vraagstuk voor te leggen aan het publiek kunnen ze het eerst als groep bespreken om een beter inzicht in de kwestie te krijgen. De opmerkingen die worden ingezonden, geven een breed inzicht. Door de inbreng tijdens een voltallige discussie te bespreken, kun je het vraagstuk samen oplossen!

Ahold Logo

AHOLD HR managers bepalen de agenda.

Two people sitting across from each other

Supermarktketen AHOLD heeft haar Europese HR Managers uitgenodigd voor een jaarlijkse bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werden het succes en de uitdagingen van het afgelopen jaar besproken, evenals waar men zich in het nieuwe jaar op moet richten. Het ochtendprogramma was gepland, maar de organisatie had de middagsessie bewust niet ingevuld.

Tijdens de deelsessies in de ochtend kregen de discussiegroepen elk drie vragen te bespreken. De leider vatte elk antwoord samen in een kort tekstbericht en stuurde dat naar de organisatie. Op basis van die berichten werd de agenda voor de middag gemaakt. Dit werd gedaan door een apart team, ondersteund door Sendsteps.

" Welke ondersteuning heb ik nodig van het HR Management Team? "

  • een van de vragen die gesteld werd.

Effect

Door de input van de ochtendsessie te gebruiken tijdens de plenaire middagsessie kon het thema vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. "Door de thema's in kleinere groepen te bespreken, merkte ik dat het voor mij veel gemakkelijker was om tijdens de vervolgsessie met meer detail en nuance te luisteren en te reageren", aldus een van de managers. De aanwezigen gaven aan dat alles wat die dag werd besproken ook daadwerkelijk werd gebruikt om oplossingen te vinden.