KLM: Hangend aan je lippen. Betrek het publiek tijdens je presentatie.

Voor leren en betrokkenheid

Hoe houd je mensen geboeid tijdens een presentatie? Ongeacht hoe interessant een verhaal kan zijn, na verloop van tijd heeft het publiek nog maar een beperkte concentratie. Door inleidend en tijdens je presentatie een aantal vragen te stellen, houd je niet alleen de energie hoog, je krijgt zo ook concrete input om de rest van je verhaal met blijvende aandacht te presenteren!

KLM
happy-delighted-good-looking-female-with-positive-2022-03-30-01-51-09-utc.jpg

KLM CFO bespreekt de jaarcijfers met het publiek.

Tijdens een jaarlijkse KLM bijeenkomst van financial controllers besprak de CFO de jaarcijfers. Voordat hij zijn presentatie begon, stelde hij een meerkeuzevraag welke het publiek per mobiele telefoon of tablet kon beantwoorden.

Gedurende zijn presentatie stelde hij ook nog twee vragen die gingen over de cultuur binnen het team. Door zo praktische en inhoudelijke vragen af te wisselen, bleef een vrij lange presentatie toch prettig om naar te luisteren.

Effect

Door de controllers vragen te stellen over hun eigen werk, werd direct de aandacht gewonnen. Omdat er meerdere vragen tijdens de presentatie werden gesteld, was er sprake van een goede focus. De spreker had bovendien direct een beeld van de beleving van zijn team. Dat beeld hielp bij de vervolgdiscussies in de middag. Bovendien werd het publiek zichzelf ook bewuster van wat er onderling leeft.