7 Publieksactiviteiten om te Spelen tijdens jouw Presentatie

Het publiek is niet langer alleen toeschouwer, ze zijn nu ook deelnemers. En dit verklaart het belang van publieksactiviteiten tijdens jouw presentatie. Neurowetenschappers van Harvard ontdekten dat praten over jezelf dezelfde plezierige signalen geeft als geld of eten ons geven. Spelletjes die je kunt spelen, activiteiten waarbij deelnemers persoonlijke verhalen delen – al deze dingen dragen bij tot een interactieve ervaring. Niet alleen dat, als we gedeelde ervaringen en kennis kunnen aanmoedigen- dan zullen we als individu en organisatie ook groeien in de tijd. Dus laten we eens inzoomen op een aantal ideeën voor publieksparticipatie:

Publieksparticipatie ideeën

Afhankelijk van het thema van jouw presentatie, of het formeel of informeel is, en hoeveel tijd je ter beschikking hebt – zijn er verschillende dingen die jij kunt doen tijdens jouw volgende presentatie. Het is nu aan jou om te beslissen of je tijd wilt investeren in het voorbereiden van slides of dat je liever tijd investeert in publieksparticipatie activiteiten.

Presentatie games

Met presentatie games voeg je leuke elementen toe gedurende jouw presentatie om de publieksbetrokkenheid te stimuleren.

– Cross the Line Dit is een bekend spel van “Challenge Day” waarbij deelnemers een ja/nee vraag moeten beantwoorden door een stap naar voren te doen vanuit hun huidige positie. Verschillen onder de deelnemers worden zichtbaar en voelbaar gemaakt. Dit is dan ook een game met een grote impact; het kan mensen laten lachen, verbazen, ontroeren… het hangt er allemaal vanaf hoe je het speelt.

Enkele voorbeeld vragen zijn:

  • Wie wilde vroeger al dokter worden?

  • Wie verkiest een stedentrip over een strandvakantie?

  • Wie is er ooit gepest op de werkvloer?

Illustration of a woman walking over the finish line

Presentatie activiteiten

Als het gaat om jouw publiek bij de presentatie te betrekken, zijn er veel verschillende activiteiten waaraan zij kunnen deelnemen. Hier zijn drie publieksactiviteiten die mensen in staat stellen hun stem te laten horen en hun mening te delen.

– Fishbowl-gesprek Er zijn twee cirkels bij de discussie: één rondom en één in het midden. Degenen die spreken zitten in het midden; degenen die luisteren vormen een buitenste kring. Als iemand van buitenaf bijvoorbeeld zijn stem wil laten horen, neemt hij een van de zitplaatsen over en dan moet een andere aanwezige vertrekken. Deze discussie wordt voorgezeten door een moderator die hen willekeurig oproept om hun gedachten en gevoelens over een specifiek onderwerp te bespreken. Bijvoorbeeld: Wat betekent gelukkig zijn?

Door dit proces leren we veel dingen over elkaar; onderwerpen die anders misschien nooit ter sprake zouden komen zoals familie achtergrond, opleiding etc., of behoeften die onuitgesproken waren.

– Neem maar mee!

Illustration of a briefcase

Vraag jouw deelnemers van tevoren om een persoonlijk voorwerp mee te brengen – iets dat sentimentele waarde heeft. Tijdens de sessie laat je elke deelnemer zijn verhaal over het voorwerp en de betekenis ervan met de groep delen. Je kunt ook individuele reacties uitlokken door hen te vragen een favoriet liedje of film te delen tijdens de start van een nieuwe cursus.

– Praatstok De Talking Stick is een eeuwenoude techniek van de Indianen om één persoon tegelijk aan het woord te laten. Als één persoon de talking stick heeft, mag die vrijuit spreken terwijl anderen zwijgen. Dit zou een Fishbowl Discussie genoemd kunnen worden, maar met een talking stick is het slechts één persoon die aan het woord is. Om deze discussie te laten werken, mogen mensen niet in de rede vallen of hun eigen mening geven. Telkens wanneer iemand klaar is met spreken over iets belangrijks, geeft de spreker de controle over de Talking Stick op en geeft deze door aan een andere deelnemer die dan de leiding neemt over het uiten van zijn mening totdat ook hij de controle opgeeft.

Presentatie oefeningen

Naast games en activiteiten zijn er ook nog oefeningen die bijdragen aan een levendige presentatie!

– Kennis quiz Stel het publiek voor en na de presentatie vragen over jouw onderwerp met behulp van het Sendsteps Audience Response Systeem. Of je het nu hebt over zonne-energie, hotel management of 20e eeuwse kunst – gebruik dit systeem om interessante meerkeuze vragen te formuleren voor jouw PowerPoint slides. Wanneer deze allemaal zijn toegevoegd aan de dia’s, zullen deelnemers in staat zijn om deze vragen direct vanaf hun smartphone te. Je kan bijhouden welke antwoorden zijn gegeven en scores worden automatisch weergegeven, zodat je aan het einde van de quiz een winnaar kunt aanwijzen!

Illustration of a hand holding a trophy

– De agenda bepalen

In het programma van jouw evenement kun je een deel van het programma blanco laten. Daarin laat je uiteindelijk je publiek beslissen wat er besproken wordt. Bij de start van je sessie vraag je hen om kleine groepjes te vormen en geef je elke groep een relevante vraag, die ze via Sendsteps open vragen kunnen beantwoorden. Formuleer op basis van de antwoorden stellingen die kunnen leiden tot een energiek Eens of Oneens debat; je kunt ook een externe spreker met kennis van zaken over dit onderwerp uitnodigen om enkele opmerkingen te maken. Als je in staat bent om hun ideeën om te zetten in tastbare discussiepunten – dan zul je echt indruk maken op iedereen op je evenement met hoe alles is afgestemd op hun persoonlijke behoeften!

Anouk Baltus

Anouks passie voor presenteren begon al op jonge leeftijd: van vrijwillige spreekbeurten geven op de basisschool tot het winnen van een presentatie award. Deze passie komt tot leven wanneer zij werkt bij Sendsteps. Een passie voor het geven en schrijven van speeches is veranderd naar het schrijven over deze onderwerpen om op die manier anderen hun passie voor presenteren te laten ontdekken.