ABN AMRO: Eilandjes op de schop. Laat het publiek elkaar bevragen en beter leren begrijpen.

Voor betrokkenheid en verandering

Een zaal vol mensen voor je, maar hoe verhouden deze mensen zich tot elkaar? Zijn er spanningen? Niet de meest gemakkelijke setting om een groep in beweging te krijgen. En toch kun je op een laagdrempelige manier al snel een veilige en prettige sfeer creëeren. Door verschillende groepen in één publiek met aparte vragen te adresseren en hen vervolgens te laten reageren via mobiele telefoon, kun je verschillen inzichtelijk maken zonder je op individuen te hoeven richten. Van daaruit leg je spanningen bloot en kom je, onder leiding van een onafhankelijk en professioneel moderator, makkelijker tot een oplossing.

logo_ABN_Amro_1460229f80-2.png
happy-ethnic-young-woman-with-crisp-hair-looks-th-2022-03-30-02-49-25-utc.jpg

ABN AMRO afdelingen Finance en Risico Management & Strategie.

In de samenwerking tussen twee verschillende afdelingen spelen een aantal uitdagingen. De organisatie formuleerde van tevoren een aantal prikkelende stellingen om gevoelens boven tafel te krijgen.

Het publiek werd bij binnenkomst gevraagd aan te geven voor welke afdeling zij werkte. Vervolgens mochten beide afdelingen beurtelings een vraag beantwoorden die ging over de andere afdeling. Vervolgens werden de resultaten getoond en plenair besproken.

Effect

Het publiek ervoer duidelijk dat met de vraagstelling de vinger op de zere plek werd gelegd. De kracht van het gesprek tussen de beide afdelingen, lag in het feit dat er niet op individuele collega’s werd ingezoomd, maar doordat de resultaten voor zich spraken. Door afwisselend de beide groepen te laten reageren werd de energie goed verdeeld en kwamen de contrasten tussen beide afdelingen duidelijk naar voren. Uiteindelijk kwam er echt een groepsgesprek op gang waarin de sfeer positief was en de toon opbouwend.