Achmea: Van A tot Z. Het publiek denkt vooraf, tijdens en na afloop mee.

Voor betrokkenheid en inspiratie

Kun je je publiek van tevoren misschien al betrekken bij je bijeenkomst? En wat doe je de dag na je bijeenkomst? Of gaat iedereen dan weer op dezelfde voet verder met de dagelijkse werkzaamheden? Een bijeenkomst kan aanleiding zijn voor meerdere slimme contactmomenten met je publiek. Door voorafgaand en na afloop aandacht te vragen voor een onderwerp, vraag je iedereen zich bewust te worden van een bepaald thema.

achmea logo
Achmea woman

De Achmea Top 300 wordt vóór, tijdens en na de bijeenkomst betrokken.

De bijeenkomst “Achmea in 2020 – Versnellen en Vernieuwen” gaat over de toekomst van de verzekeraar. Twee dagen vóór de bijeenkomst werd het publiek per SMS alvast een eerste vraag gesteld. Ook tijdens de bijeenkomst werden weer vragen gesteld. Bij sommige vragen werden reacties samengevat in een word cloud, een dynamische afbeelding waarbij de meest voorkomende reacties het dikst en grootst getoond worden.

De volgende ochtend kregen de bezoekers nog een laatste vraag: “Wat ga ik naar aanleiding van gisteren anders doen?”. Deze reacties werden als input gebruikt voor een vervolgbijeenkomst.

Effect

De respons op de vragen was hoog en de reacties waren inhoudelijk sterk. De antwoorden op de vraag voorafgaand aan de bijeenkomst, werden door de sprekers van de dag gebruikt om zich goed te kunnen voorbereiden. Deze vraag en de antwoorden hierop werden ook bij de aftrap van de bijeenkomst plenair besproken. Het publiek gaf aan dat zij zich tijdens het gehele traject erg betrokken heeft gevoeld.