Case 06

Kleur bekennen.
Stem op stellingen tijdens
een debat.

Case 06: For learning and involvement

“Wat moet je daar nu eigenlijk van vinden?” Een debat helpt om een duidelijkere mening te vormen. Een onderwerp kan stellig verdedigd worden, maar wat vindt het publiek er eigenlijk van? Laat men zich overtuigen of wordt men bevestigd in wat men toch al dacht? Reacties vanuit de zaal helpen de debaters om hun punt nog scherper neer te zetten.

IT studenten bevragen toekomstige werkgevers tijdens carrière event.

Tien studentenverenigingen organiseerden samen met evenementenbureau Conjugo een carrière event. Tijdens korte debatten discussieerden voor- en tegenstanders van verschillende bedrijven over een stelling. Na ieder debat werd dezelfde stelling ook voorgelegd aan de studenten.

Zij konden op deze stellingen reageren via een mobiele website, SMS en Twitter. De sprekers gaven vervolgens nog een korte reactie op de publieksuitslag.Tijdens het debat konden doorlopend vragen en reacties ingestuurd worden. Deze input werd regelmatig door de Sendsteps Sidekick vanuit het publiek teruggekoppeld richting het podium.

“Mijn collega’s zijn ook mijn vrienden”

— eén van de stellingen van het debat luidde

Ja
Nee

Effect

De verschillende debatten zetten
de studenten sterk aan het denken. Dit kwam mede doordat hun eigen vragen voortdurend centraal stonden. De bedrijven voelden zich uitgedaagd en waren blij met de verfrissende aanpak van dit carrière event. Na ieder debat stapten de studenten steeds makkelijker op de verschillende professionals af om nog even met hen door te praten. De studenten gaven te kennen op deze manier een veel beter beeld te hebben gekregen van hun toekomstige werkveld.

Meer Cases

Wilt u weten hoe u Sendsteps kunt inzetten tijdens uw bijeenkomst?

Neem contact op met ons team!

×
Log in to checkout
×
Logged in successfully You can now continue using the website
×
Success You just logged in to Sendsteps - what's next? Continue using our website