Conjugo: Kleur bekennen. Stem op stellingen tijdens een debat.

Voor leren en betrokkenheid

“Wat moet je daar nu eigenlijk van vinden?” Een debat helpt om een duidelijkere mening te vormen. Een onderwerp kan stellig verdedigd worden, maar wat vindt het publiek er eigenlijk van? Laat men zich overtuigen of wordt men bevestigd in wat men toch al dacht? Reacties vanuit de zaal helpen de debaters om hun punt nog scherper neer te zetten.

logo-conjugo-1.png
Two people sitting across from each other

IT studenten bevragen toekomstige werkgevers tijdens carrière event.

Tien studentenverenigingen organiseerden samen met evenementenbureau Conjugo een carrière event. Tijdens korte debatten discussieerden voor- en tegenstanders van verschillende bedrijven over een stelling. Na ieder debat werd dezelfde stelling ook voorgelegd aan de studenten.

Zij konden op deze stellingen reageren via een mobiele website, SMS en Twitter. De sprekers gaven vervolgens nog een korte reactie op de publieksuitslag.Tijdens het debat konden doorlopend vragen en reacties ingestuurd worden. Deze input werd regelmatig door de Sendsteps Sidekick vanuit het publiek teruggekoppeld richting het podium.

Effect

De verschillende debatten zetten de studenten sterk aan het denken. Dit kwam mede doordat hun eigen vragen voortdurend centraal stonden. De bedrijven voelden zich uitgedaagd en waren blij met de verfrissende aanpak van dit carrière event. Na ieder debat stapten de studenten steeds makkelijker op de verschillende professionals af om nog even met hen door te praten. De studenten gaven te kennen op deze manier een veel beter beeld te hebben gekregen van hun toekomstige werkveld.