Libra: Het achterste van je tong. Analyseer en beantwoord samen vragen.

Voor verandering en inspiratie

Hoe kom je er achter wat je publiek nu werkelijk denkt? Rondgaan met de microfoon levert vaak veel sociaal wenselijke antwoorden op. Dit voorkom je door het publiek de mogelijkheid te geven anoniem te reageren via de mobiele telefoon. Wanneer je deze reacties bijvoorbeeld samen met medewerkers of stakeholders bespreekt, kom je gemakkelijker tot de kern!

small_logo_libra_9da33fde54.png
medium_libra_smiling_girl_in_casual_clothes_and_earphones_danci_2021_08_27_09_43_12_utc_1_317d02277b.png

Medewerkers spreken zich uit over veranderingen.

De Raad van Bestuur van Libra Revalidatie & Audiologie sprak met het team al enige tijd over veranderingen binnen de organisatie.

Echter, zij vroeg zich af waarom het team nog onvoldoende aansloot qua gedrag; ,,De veranderingen zijn toch duidelijk?”.

In afstemming met de organisatie werden een 10-tal stellingen voorgelegd aan het team en via hun laptop, telefoon of tablet beantwoord. Deze stellingen werden onder leiding van een onafhankelijke moderator besproken.

Effect

De medewerkers voelden zich in de discussie gesterkt door de anonieme resultaten op het scherm. Na enige tijd werd ook de ruimte ervaren om gevoeligere thema’s te bespreken: ,,Het moet anders, maar er is soms zo weinig aandacht voor wat al wel goed gaat?”. Aan het einde van de sessie, bezat het bestuur niet alleen de stemresultaten, maar ook een waardevolle toelichting op de resultaten afkomstig van de medewerkers zelf. Daarmee kon zij beleid en communicatie goed bijstellen en was tegelijkertijd draagvlak gecreëerd voor de nieuw te varen koers van de organisatie.