Gewogen stemmen

Wijs stemrechten toe, verzamel stemmen en geef de resultaten weer op een eenvoudige, duidelijke manier. Geschikt voor gebruik in zakelijke bijeenkomsten.

Weighted voting
hammer

Belangrijkste voordelen

Stemrechten verdelen Wijs vooraf stemrechten toe aan elke deelnemer, op een transparante, flexibele en gestroomlijnde manier.

Volmacht Met de volmachtfunctie kunnen afwezige leden hun stemrecht tijdens de vergadering overdragen aan een gevolmachtigde. Volmachten van afwezigen nemen hun unieke identiteit aan in het systeem en ontvangen ook hun unieke inlogcodes met de nodige stemrechten om namens hen deel te nemen.

Stemrecht

Met het gewogen stemsysteem van Sendsteps kun je stemrechten verdelen op basis van verdienste, op een transparante, flexibele en gestroomlijnde manier. Je kunt de regels voor het toewijzen van stemmen instellen op basis van het bedrijfsbeleid. Maar je kunt ook gemakkelijk last-minute wijzigingen aanbrengen om aan een andere behoefte te voldoen.

Met Sendsteps kun je gewogen stemvragen stellen met een eenvoudig proces van begin tot eind. Zodra je vooraf stemrechten toewijst aan elke deelnemer, kunnen ze direct hun stem uitbrengen op de vraag of verklaring met behulp van hun smartphone. Sendsteps telt automatisch de stemmen en toont de eindscore op het gedeelde scherm.

Gewogen stemmen

Gewogen stemrechten kunnen behoorlijk controversieel zijn. Maar met Sendsteps zijn er duidelijke kiezersidentiteiten, transparante formules voor delen en ruimte voor aanpassingen om eventuele problemen aan te pakken. Het systeem registreert elke deelnemer onder een unieke identiteit en genereert unieke inlogcodes waarmee ze via hun smartphone kunnen deelnemen.

Gebruik Sendsteps tijdens jouw:

Ben je klaar om stemrechten te verdelen?